Salary

Popis programu - Salary

Jde o programový produkt pro řízení personalistiky, PaM a zpracování mezd. Program je určen pro malé (do 25 zaměstnanců), střední (do 300 zaměstnanců) a velké organizace. Komplexní řešení zpracování mezd je zřejmé již z prvního letmého pohledu. Jeho předností je především jednoduchost ovládání, přehlednost, okamžitý přepočet právě zadaných hodnot. Přednosti vám vyjmenuje každý, ale proč si myslíme my, že je náš systém jednoduchý a přehledný? Protože jsme naučili zpracovávat mzdy i pracovníky, kteří seděli u počítače poprvé.

Pokud se vám po přečtení popisu bude jevit program jako zajímavý a pro někoho užitečný,

čeká vás ODMĚNA za zprostředkování

viz cenník (klikněte na logo nahoře)

PROGRAM UMÍ:

 • Zpracovat různé druhy mezd
 • Správnost zadávání v Osobním PaM i Mzdách vás vedou tzv.
 • INFOHLÁŠKY (viz dole: Co jsou infohlášky?)

 • Výpočet odvodů je samozřejmostí. Odvody a platby mezd složenkou, disketou, flash, výstupy pro Internetové bankovnictví a elektronické odesílání formulářů - Evidenční listy, Přihlášky, Odhlášky ...
 • Velké množství různých tiskových sestav
 • Možnost vytvoření sestavy dle vašeho přání
 • Sledovat vývoj libovolné mzdové položky v čase
 • Zadávání absencí přímo do kalendáře například : N - nemoc, D - dovolená, O - OČR, U - Úraz

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI APLIKACEMI:

Chcete-li načítat výstupní mzdová data do vašeho účetního programu, je nutné nás kontaktovat s firmou jejíž systém užíváte. Dále už je to jen na nás. Salary spolupracuje s účetnictvím KVESTOR, KANCELÁŘ PODNIKATELE, OKSOFT a další.

Proč nemáme vlastní účetní program? Protože jsme specialisty na mzdy a nemíníme je šidit.Proč byste si nemohli vybrat nejvhodnější účetnictví a nejvhodnější personalistiku a mzdy? Ze zkušenosti víme, že velké balíky programů nenabízejí komfort, kterým disponuje systém od specialisty. Posuďte sami.

FIRMA SALARY VÁM SLOUŽÍ:

 • telefonické poradenství HOT-LINE
 • komunikace přes INTERNETOVOU POŠTU E-MAIL
 • aktualizace legislativy zasíláme přes INTERNET
 • aktualizace nových verzí stejným způsobem
 • realizace úprav systému na přání zákazníka
 • servis přímo na pracovišti uživatele. Protože řada, zejména menších, firem nemá žádné správce počítačové techniky, provádíme prohlídku a nutnou údržbu výpočetní techniky rámci konzultací
 • můžeme pomoci při prvním zpracování mezd
 • školení jednotlivá i hromadná
 • onemocní-li vám mzdová účetní, v rámci možností ji zastaneme

CO JSOU INFOHLÁŠKY ?

Na základě dlouholetých zkušeností (začali jsme v r. 1991 ještě před vznikem Salary s.r.o.) s vývojem mzdového systému jsme vytvořili přehledné okamžité vyhodnocení právě zadaných hodnot. Provázanost údajů z Osobního, PaM a Mzdového oddělení je velmi úzká přitom rozsáhlá a tak vás systém pomocí tzv. infohlášek interaktivně upozorňuje nejen na chyby v zadání právě zpracovávaného zaměstnance, ale i na situace, které nenastávají příliš často. Infohlášky jsou po pravé straně zobrazeného oddělení neustále na očích a nijak nebrání ve vyplňování položek. Po spuštění infohlášek do praxe se snížila HOT–LINE o 60-80% což nepochybně snižuje náklady firmy.

Příklady infohlášek v Osobní oddělení:

 • Od kdy je v důchodu (invaliditě)?
 • Vyplňte datum nástupu
 • Chybí sjednaná doba úvazku
 • Chybí Kód (ELDP)
 • Chybí vznik (konec) ME stavu
 • KZAM musí obsahovat 5 číslic
 • Chybí RČ dítěte
 • Nevyužité třídění (množiny naplňte ve Službách)
 • Nemáte oprávnění na změnu údajů!
 • Oddělení je možné pouze prohlížet!

V oddělení PaM:

 • Chybí typ turnusu
 • Nestandardní hodinový úvazek
 • Chybí rozvrh pracovní doby
 • Chybí způsob výpočtu daně
 • Vyplňte typ pojištěnce
 • Plat u dohody zadávejte do OON!
 • Chybí nárok dovolené
 • Nevyplněno datum praxe
 • Platový postup nastane 1.1.2015
 • Počet dětí pro odečet daně je v osobním 3 v PaM 1 !?
 • Chybí zdravotní pojišťovna
 • Nemá být typ pojištěnce -Neplatí i soc. pojištění?

Ve Mzdovém oddělení:

 • Maximální daň bonus
 • v Údaje/Konstanty chybí životní minimum pro exekuci
 • Nezadán zůstatek exekuce 1 v PaM!
 • Nastavte v Údaje/Konstanty cenu stravenky
 • Nemá průměr na náhrady! Stiskněte Init.Zm
 • Průměr náhrady za nemoc je 123,21
 • Překročen měsíční úvazek o 2. hod.
 • Začátek DNP na konci minulého měsíce.
 • Chybí nastavení pracovní doby v Individuálním rozvrhu. NEPOČÍTÁM !!!
 • Chybí úvazek (týd.)v PaM! NEPOČÍTÁM !!!
 • Má platový postup!
 • Nástup tento měsíc
 • Výstup tento měsíc. Vytiskněte mzdový list , zápočťák, evidenčák, potvrzení o dani.
 • Konec mateřské dovolené
 • Dovolená ve svátek!?
 • Daňové prohlášení nepodepsáno
 • Nesprávně zadán turnus!
 • Příplatky SO+NE nižší nejsou v Služby/Příplatky nastaveny
 • Překročení čerpání dovolené o 2 dny. NEPOČÍTÁM !
 • Překročen limit sociálního pojištění
 • Dorovnání Zdravotního pojištění
 • ČMR pod 2000
 • ZP platí celé zaměstnanec
 • Zaměstnanec má další pracovní poměr (souběh, DPČ)

Toto je pouze výpis některých infohlášek. Pokud jste je opravdu přečetli, tak je vám zřejmý rozsah našeho systému a jak jsou infohlášky pro účetní návodné při vyplňování položek v jednotlivých odděleních.